Kerstin Österlin

Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter

Samtalsterapi

Samtalsterapi och existentiella samtal kan vara en avgörande tillgång för den kreativa människan.
För de flesta av oss kommer tillfällen i livet när en känsla av otillfredsställelse och håglöshet smyger sig på, eller rent av tar över. Vi går omkring och tuggar på återkommande frågor.
Vill jag leva så här?
Varför har jag en känsla av att aldrig hinna med? Varför ser mina relationer ut som de gör?
Vad vill jag egentligen med mitt liv, mitt arbete och mina relationer?


När en människa söker en terapeut kan anledningen vara en akut kris. Det kan också vara en önskan att få hjälp att hitta vägar att navigera vidare i sitt liv. Bakgrunden kan vara personlig och/eller professionell. Du är välkommen att samtala kring de dilemman som är dina.

Jag är gestaltterapeut utbildad i Danmark på ett av European Association for Gestalt Therapy ackrediterat institut. Vid sidan av min privata terapimottagning har jag under många år varit knuten till Kungliga Konsthögskolan som personlig handledare/samtalsterapeut. Jag har också anlitats av DI/ STDH, varit samtalsledare vid läkarutbildningen på Karolinska Institutet och utbildningsterapeut på Gestaltakademin.
Innan jag i femtioårsåldern sadlade om och blev terapeut har jag varit regissör under många år. Utbildad vid Dramatiska Institutet.

Med dessa erfarenheter har jag kommit att arbeta främst med personer verksamma inom kultur och media. Med filmare, teaterfolk, konstnärer, arkitekter och journalister – och förstås med människor med många andra yrken.

På Gestaltterapeuternas hemsida finns mer att läsa om gestaltterapins filosofi och historia: gestaltterapeuterna.se

Jag har min mottagning i Stockholm vid
Blecktornsstigen 3. Den som vill kan välja att träffa mig över Zoom.
Övrig information, hittar du här.


Välkommen!
Boka en tid
Kerstin Österlin