Kerstin Österlin

Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter

Min lokal finns vid Blecktornsstigen 3 på Södermalm i Stockholm.
Vid samtal över Zoom skickar jag en länk vid avtalad tid.

Kostnad: 800kr + moms/timme
Vid återbud senare än ett dygn före bokad tid faktureras tiden, om du inte har särskilda skäl. 

Välkommen!

Tillbaka